SLYS og Skaðabótaréttur

Category: Almenn ráðgjöf
Published on Friday, 19 October 2012 11:00
Written by Super User
Hits: 5637

KVASIR lögmenn hafa áralanga reynslu af hagsmunagæslu í skaðabótamálum og slysamálum hvort heldur um er að ræða líkamstjón eða annars konar tjón. KVASIR lögmenn veita alhliða þjónustu á þessu sviði, allt frá gagnaöflun á frumstigi til uppgjörs bóta.

Líkamstjón sem tjónþoli verður fyrir vegna notkunar bifreiðar er bótaskylt úr tryggingu bifreiðar þeirrar sem tjóninu olli og skiptir sök þá almennt ekki máli. Sá sem slasast á almennt rétt á bótum hvort heldur hann var valdur að tjóninu eða ekki.

Launþegar sem slasast við vinnu sína eða á beinni leið til eða frá vinnu geta átt rétt til bóta úr slysatryggingu launþega eða frá Tryggingastofnun ríkisins að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Slasist launþegi vegna atvika sem atvinnurekandinn ber ábyrgð á, getur launþeginn átt rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu vinnuveitandans. KVASIR lögmenn hafa sinnt hagsmunagæslu vegna hvers kyns vinnuslysa m.a. slysa á sjómönnum en um þá gilda m.a. sérreglur.

Miklu skiptir að vel sé að verki staðið þegar gæta þarf fjárhagslegra hagsmuna fólks sem lent hefur í slysi. KVASIR lögmenn geta liðsinnt í slíkum málum og veitt munnlega ráðgjöf um fyrstu skref án kostnaðar fyrir tjónþola. Sendu póst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og sérfræðingur á viðkomandi sviði hefur samband.